جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 63468
  تاریخ انتشار : 3 آذر 1393 9:21
  تعداد بازدید : 405

  با نظر مجلس

  سازمان زندان ها مجاز به مراقبت الکترونیکی از زندانیان شد

  مجلس شورای اسلامی به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

  به گزارش خبرگزاری میزان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 22 این طرح موافقت کردند.
  به موجب ماده 22 به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
  برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می گردد.
  تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه های جاری به استثنای هزینه های پرسنلی به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید.
  زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می باشند.
  آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
  از 200 نماینده حاضر در جلسه 144 نماینده رای موافق 4 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360383209
اکنون :
60